Zonos ir atsiskaitymas už stovėjimą

!!!SVARBU!!!

m.Parking programėlė atsisveikina su Trakais

Nuo balandžio 1 dienos Trakuose nebeliks galimybės sumokėti už stovėjimą rinkliavos zonose per „mParking“ programėlę

Rekomenduojame rinktis kitus apmokėjimo būdus:

  • UNIPARK programėlę
  • Grynaisiais pinigais į parkomatą
  • SMS žintute, numeriu 1332

Zonos ir atsiskaitymas už stovėjimą:
Transporto priemonėms (M1 klasės ir G kategorijos transporto priemonės ir jų O1 klasės priekabos ir puspriekabės) Trakų rajono savivaldybės Tarybos yra nustatyti šie vietinių rinkliavų dydžiai pagal vietinės rinkliavos zonas, mokant už pasirinktą stovėjimo laiką, kai už pasirinktą stovėjimo laiką, už sumestų monetų (10, 20, 50 centų, 1 Eur ir 2 Eur nominalo) sumą paskaičiuojamas proporcingas nustatyto vienos valandos įkainio laikas:

  • už transporto priemonės stovėjimą kiekvieną valandą – 2,50 (du eurai penkiasdešimt centų) Eur mėlynojoje zonoje.
  • už transporto priemonės stovėjimą kiekvieną valandą – 1,50 (vienas euras penkiasdešimt centų) Eur raudonojoje zonoje;
  • už transporto priemonės stovėjimą kiekvieną valandą – 1,00 (vienas euras) Eur geltonojoje zonoje;
  • už transpoto priemonių (M2 ir M3 transporto priemonės, taip pat visos N kategorijos transporto priemonės ir jų O2 – O4 klasės priekabos ir puspriekabės), stovėjimą kiekvieną valandą – 5 (penki eurai) Eur (nepriklausomai nuo zonos).

Transporto priemonės valdytojas (vairuotojas) pastatęs transporto priemonę mokamoje stovėjimo vietoje, privalo per 10 minučių sumokėti nustatyto dydžio vietinę rinkliavą į bilietų automatą grynaisiais pinigais, SMS žinute (SMS žinutės tekstas: U Start XX UNP000, kur XX – miesto ir zonos pirmosios raidės, UNP000 – transporto priemonės valstybinis numeris, bei siunčiant ją trumpuoju numeriu 1332), arba naudodamasis mobiliosiomis programėlėmis.

Transporto priemonės valdytojas (vairuotojas) privalo iš anksto pasirūpinti vietinės rinkliavos mokėjimo priemonėmis (grynaisiais pinigais – monetomis, ar mobiliojo ryšio priemonėmis).

Mokėjimo priemonių neturėjimas neatleidžia nuo prievolės mokėti vietinę rinkliavą, t. y. įvykdyti atitinkamo kelio ženklo reikalavimą.

Įsigijęs bilietą, iš karto privalo jį palikti transporto priemonės viduje už priekinio stiklo ant prietaisų skydelio keleivio pusėje iš lauko gerai matomoje vietoje ta puse ir taip, kad būtų įskaitoma spausdinta stovėjimo data, laikas.

Pasibaigus apmokėtam stovėjimo laikui, kai už stovėjimą mokama į bilietų automatą, nedelsiant, tačiau ne vėliau kaip per 10 minučių nuo apmokėto stovėjimo laiko pabaigos, privaloma papildomai sumokėti nustatyto dydžio vietinę rinkliavą nustatyta tvarka arba išvykti iš mokamos stovėjimo vietos.

Bilietą, patvirtinantį papildomą apmokėjimą, privaloma palikti automobilyje už priekinio stiklo ant prietaisų skydelio keleivio pusėje iš lauko gerai matomoje vietoje ta puse ir taip, kad būtų įskaitoma spausdinta stovėjimo data, laikas.