Stovėjimo vietų rezervavimas

Transporto priemonių stovėjimo vietos gali būti rezervuojamos įmonėms, įstaigoms ir organizacijoms, valstybės biudžetinėms įstaigoms, Trakų rajono savivaldybės administracijai ir seniūnijai (toliau – asmuo) prie jų buveinės (veiklos) vietų.

Atsižvelgiantį į transporto priemonių stovėjimo vietų poreikį, tokia teisė gali būti nesuteikiama arba anksčiau suteikta teisė panaikinama, nustatomas rezervuotų automobilių stovėjimo vietų galiojimo laikas.

Už transporto priemonių stovėjimą rezervuotoje stovėjimo vietoje:

  • mėlynojoje zonoje – 80 (aštuodesdešimt eurų) Eur per mėnesį;
  • raudonojoje zonoje – 60 (šešiasdešimt eurų) Eur per mėnesį;
  • geltonojoje zonoje – 40 (keturiasdešimt eurų) Eur per mėnesį;

Stovėjimo-vietos-rezervavimo-prašymas