Gyventojų leidimai

Gyventojo leidimą statyti transporto priemonę mokamose transporto priemonių stovėjimo vietose išduoda savivaldybės kontroliuojama įmonė UAB „Trakų paslaugos“ transporto priemonės valdytojui (vairuotojui), pateikusiam UAB „Trakų paslaugos“ administracijos būstinėje arba elektroniniu paštu info@trakupaslaugos.lt:

  • užpildytą nustatytos formos prašymą;
  • asmens tapatybės dokumentą;
  • leidimą gyventi su žyma apie įregistravimą (arba LR įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka išduotą pažymą dėl asmens deklaruotos gyvenamosios vietos) name, įtrauktame į nustatytą sąrašą;
  • transporto priemonės registracijos liudijimą.

Gyventojo leidimas išduodamas tik vienam asmeniui ir tik vienai gyventojo vardu registruotai transporto priemonei.
Leidimai atsiimami asmeniškai UAB „Trakų paslaugos“ administracijoje. Jei tame pačiame daugiabučio namo bute (ar vieno buto name) gyvenamąją vietą yra deklaravęs daugiau kaip vienas asmuo, gyventojo leidimas išduodamas tik vienam asmeniui, asmenų, deklaravusių tą pačią gyvenamąją vietą, bendru sutarimu. Sąrašai namų, kurių gyventojams išduodami leidimai savivaldybės kontroliuojamos įmonės UAB „Trakų paslaugos“ teikimu, patvirtinami Trakų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu. Duomenis apie namų, kurių gyventojams išduodami leidimai sutikrinami su Trakų rajono savivaldybės administracijos Trakų seniūnija. Patvirtinti sąrašai galioja iki naujo sąrašo patvirtinimo.

Vieta gyventojo transporto priemonei nėra rezervuojama.

Gyventojo leidimo prašymo forma